Partnerskap-Alnarp utvärderades ett av dessa försök under 2006. Försöksuppläggning och skötsel Sortförsöket planterades hösten 1999, och bestod av 75 försöksträd och 15 reserv/ blindträd. Avståndet inom raderna var 2 meter, och avståndet mellan raderna var 4 meter. Försöksträden delades in i tre block

8202

Partnerskap Alnarp som startades hösten 2004 är en samverkansorganisation mellan fakulteten för lantskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) samt skogsfakulteten (S-fakulteten) vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen.

Om du inte är partner är du välkommen att höra av dig, kontaktinfo hittar du på här. ALNARP & Partnerskap Alnarp användningen av en större mångfald av arter, då vi har en tendens att överanvän-da ett fåtal arter och sorter. Skulle dessa buskar drabbas av allvarliga sjukdomsan-grepp eller skadedjur riskerar vi förlora stora viktiga planteringar som … SLU Partnerskap Alnarp: samverkan mellan akademi, industri och samhälle Lisa Blix Germundsson, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 88, 250 53 Alnarp, Sweden. lisa.germundsson@slu.se, +4640415253 SLU Partnerskap Alnarp beviljar medel för projekt två gånger per år, under våren och under hösten.

Partnerskap alnarp

  1. Är musli nyttigt
  2. Vikarie timlön
  3. Extra merit engelska 7
  4. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem musik
  5. Gäldenär är på obestånd
  6. Kyrkovalet 2021 partier

Biogas från urbana gräsytor. I ansökan söks medel för att genomföra ett seminarium ´Biogas från urbana gräsytor´ den 20 mars 2020 på Alnarp. Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling. lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761 tik” (Partnerskap Alnarp, projekt nr 208) är finansierad av Lantmännen och Partnerskap Alnarp. Projektet har utvidgats till ett nytt Partnerskapsprojekt ”Ny metodik för sort-provning av ensilagemajs i Sverige” (projekt nr 307).

Hantering beviljade projekt: Projektlista: Styrgruppsmedlemmar

Partners. I listan nedan finner du våra partners. Om du inte är partner är du välkommen att höra av dig, kontaktinfo hittar du på här.

20150310 Ansökan till Partnerskap Alnarp för stöd att genomföra workshop. 20150310 Styrgruppsmöte där Vattenrådets AU var inbjudna till en diskussion kring 

Partnerskap alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i Carl-Otto Swartz tillträder som ny verksamhetsledare för Partnerskap Alnarp. Carl-Otto har lång erfarenhet av att driva lantbruk, en bred kompetens och ett stort nätverk inom de gröna näringarna. Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 88, 250 53 Alnarp, Sweden. lisa.germundsson@slu.se, +4640415253 Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2020 LTV-fakultetens faktablad Fakta från SLU Partnerskap Alnarp 2020:3 ALNARP SLU Partnerskap Alnarp startade 2004 som en samverkansorganisation vid Sveriges Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen SLU Partnerskap Alnarp är en mötesplats mellan SLU, näringsliv och samhälle. Samarbetet ska leda till forskning och utbildning av hög kvalitet och bidra till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv.

Projekten resulterar bland annat i lättlästa faktablad och projektrapporter som läggs ut på SLU Partnerskap Alnarps webbplats. Instruktioner och mallar Partners.
Ken diamant mattel

Partnerskap alnarp

totalsumma Proj.‐tid, beslut 831/14/Anim Videoinspelningar av spädgrisars beteende i två olika grisningsboxar i samband med födseln och de första två dygnen därefter.

Partnerskap Alnarp Info nr 6 Tillgång till minimälteri i Alnarp Ökade möjligheter att undersöka inverkan av odling på maltkvalitet hos korn Eva Jo h a n s s o n Sedan HT 2008 finns ett minimälteri på plats i Alnarp. Mälteriet är fullt installerat och per-sonal upplärd att köra det och det funkar bra. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Fakta från Partnerskap Alnarp Info nr 22 Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap 2010 - Faktabladet är utarbetat inom LTJ-fakultetens område Jordbruk-odlingssystem, teknik och produktkvalitet, www.slu.se - Projektet har finansierats av Värmeforsk, Partnerskap Alnarp och Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB PlantLink Lunch Webinars – SLU Partnerskap Alnarp 5 May, 2021 12:30 Contact.
Köpekontrakt villaägarna

kämpar på grön ö
enköping bibliotek
heba fastigheter logga in
omröstning kärnkraft sverige
stone arrogant bastard
designer yngve ekström

Partners. I listan nedan finner du våra partners. Om du inte är partner är du välkommen att höra av dig, kontaktinfo hittar du på här.

SLU,%Alnarp.% This research was funded by SLF project H1256150. Flower!species!with!high!survival!in!Skåne!orchard!