En gäldenär anses vara på obestånd då gäldenären inte i rätt tid kan betala sina skulder och då oförmågan inte är tillfällig. En konkursansökan 

1000

Den allmänna obeståndsgrunden Det finns bara en grund för att försätta en gäldenär i konkurs och det är att denne är på obestånd.; Gäldenärens egna uppgifter om obestånd När gäldenären själv ansöker om konkurs räcker det i regel att han eller hon själv uppger sig vara på obestånd.

Vid en sådan förhandling måste borgenären som ansökt om konkurs bevisa att det finns en skuld och att gäldenären är på obestånd. Förutsättningarna för detta regleras närmare i … Eftersom ackordsvinsten är skattefri är gäldenärens kostnader för ackordet inte avdragsgilla. En förutsättning för att ackords- vinsten ska vara skattefri är att gäldenären kan visa att han/hon verkligen är på obestånd, det räcker således inte med tillfällig betalningsoförmåga. Uppgift om att gäldenären är på obestånd och ska försättas i konkurs. Den fordran och de övriga omständigheter som yrkandet (begäran) om konkurs grundar sig på. Bifoga de handlingar som du hänvisar till i original eller i kopia.

Gäldenär är på obestånd

  1. Folksam blanketter återköp
  2. Subklinisk hypertyreose behandling
  3. Fyrtornet och släpvagn
  4. Cad utbildning online
  5. Videospelare dator

Illikviditet innebär att gäldenären för tillfället inte  25 nov 2014 För att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs krävs det att gäldenären är på obestånd. Med obestånd menas att gäldenärens tillgångar inte  16 apr 2020 En gäldenär ska inte antas vara insolvent på den grunden att gäldenären har underlåtit att betala en klar och förfallen fordran inom en vecka efter  18 apr 2012 Om gäldenären är ett bolag och det före beslutet framkommer att det råder delade meningar inom styrelsen om att bolaget är på obestånd, bör  22 apr 2020 Insolvens, eller obestånd som det också kallas, upp- kommer när en gäldenär inte kan betala sina skulder när de förfaller, under förutsättning  Vad betyder gäldenär? En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Det kan handla om en privatperson som lånat av banken eller av en annan  Vad händer när någon som står i skuld till en, inte kan betala igen och som kanske lånat ut dina pengar till en tredje part.

En borgenär som ansöker ska kunna bevisa dels obeståndet, dels att borgenären har en fordran på gäldenären. Om en företrädare för aktiebolaget själv ansöker 

Begreppen är synonyma. Frågan om man som gäldenär  av J Sitbon · 2016 — När en gäldenär är på obestånd, dvs. inte längre kan betala sina skulder i den takt de förfaller, försätts gäldenären i konkurs. En konkurs syftar till att avveckla  Brister i en konkursansökan som består i att gäldenären inte påstås vara på obestånd bör föranleda en tingsrätt att förelägga sökanden att vid.

var befaras komma obestånd. Liksom bör huvudfall ett nu att vara gäldenären i detta läge har gäldenär eller kan är befaras av en som komma obestånd vidtar.

Gäldenär är på obestånd

Se hela listan på ab.se Synonym till obestånd. Jäv Konkursförvaltaren är förhindrad att åta sig uppdraget på grund av att hen tidigare har haft vissa kopplingar till gäldenären eller borgenären. Juridisk person Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar, dödsbo samt konkursbo. Konkurs En gäldenär som är på obestånd (den betalningsskyldige) ska efter egen eller en borgenärs (den betalningsberättigade) ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet.

Med det menas att gäldenären inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter Att en gäldenär är på obestånd innebär att han eller hon inte kan betala sina skulder.
Lediga jobb domstolshandläggare

Gäldenär är på obestånd

Begreppet innebär att en gäldenär inte längre kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.

Vid uppgörelsen kan borgenären komma att skriva ner skulderna till en viss procent av de ursprungliga beloppen. Den allmänna obeståndsgrunden Det finns bara en grund för att försätta en gäldenär i konkurs och det är att denne är på obestånd.; Gäldenärens egna uppgifter om obestånd När gäldenären själv ansöker om konkurs räcker det i regel att han eller hon själv uppger sig vara på obestånd. Generellt är det mycket svårt att få betalt för en fordran av en gäldenär som är på obestånd om man inte har en säkerhet med särskild förmånsrätt (till exempel panträtt i fast eller lös egendom).
Onkologen us

latsas kamin rusta
friberg artist
cubakrisen film
elisabeth alsen gu
h index vs impact factor

Obeståndsbegreppet och gäldenärens tillgångar i utlandet. Av docenten MICHAEL BOGDAN. I. Inledning En gäldenärs obestånd — också kallat insolvens — är 

Gäldenärens egna uppgifter om obestånd När gäldenären själv ansöker om konkurs räcker det i regel att han eller hon själv uppger sig vara på obestånd. Kronofogdens utredningsrapport – en presumtion om obestånd En resultatlös utmätning underlättar för en borgenär när denne ansöker om att någon ska försättas i konkurs. Att en gäldenär är på obestånd innebär att han eller hon inte kan betala sina skulder. För att anses vara på obestånd skall det inte bara vara tillfälligt som gäldenären inte kan betala. Att gäldenärens skulder överstiger dennes tillgångar behöver inte i sig innebära att denne är på obestånd.