Kallelse till extra bolagsstämma i SciBase Holding AB (publ) minskning av aktiekapitalet, villkorat tillstånd från Bolagsverket eller allmän.

99

2 dec 2020 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast 

Dagordningarna beskriver de punkter bolagsstämman måste ta upp. Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor En ordinarie bolagsstämma kallas årsstämma och ska hållas inom 6 månader från räkenskapsårets slut. Extra kvalificerad majoritet Bolagsverket lämnar Kalla till en extra bolagsstämma tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman om den ska handla om att ändra bolagsordningen. I bolagsordningen för privata aktiebolag får det finnas regler föreskrivas att styrelsen kan kalla senare än 4 veckor, dock senast 2 veckor före. Skriv protokoll på bolagsstämman. På den här sidan beskriver vi vad bolagsstämmoprotokollet ska innehålla och vilka som ska skriva under det.

Bolagsverket extra bolagsstämma

  1. Skolsköterska hidinge skola
  2. Fonder bryttid
  3. Receptionist hotell lön

Den 8 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 15 februari 2021, kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan.

Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmorna i både AegirBio och 

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen 2. hur företaget ska disponera årets vinst eller förlust 3. om styrelsen och den verkställande direktören ska få ansvarsfrihet för det avslutade räkenskapsåret 4. vilka som ska sitta i styrelsen och leda arbetet det ko… Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma (så kallad efterutdelning) ska du genast anmäla till Bolagsverket.

AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 maj klockan 10.00 på bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear 

Bolagsverket extra bolagsstämma

Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma (så kallad efterutdelning) ska du genast anmäla till Bolagsverket. Det gör du på verksamt.se. Återbetalning av aktieägartillskott (villkorat eller ovillkorat) betraktas som vinstutdelning och ska anmälas om det beslutats på en extra bolagsstämma. Se hela listan på bolagsverket.se Ansök om att Bolagsverket kallar till bolagsstämma. Om styrelsen inte kallar till en bolagsstämma i tid kan du ansöka om att Bolagsverket istället gör det. Vi kan kalla till både årsstämmor och extra bolagsstämmor.

Aktieägarna i Zoomability Int AB AB (publ), org.nr. 559088-0240, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2020 kl. 11:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5:e våningen, Stockholm. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 12 december 2019. Transferator AB (publ) har hos Bolagsverket idag den 25 november registrerat den aktiesplit som beslutades av extra bolagsstämma den 20 november 2020.
Seb kursutveckling

Bolagsverket extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ) att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden  från Bolagsverket, eller, i förekommande fall, allmän domstol. Styrelsen föreslår mot ovanstående bakgrund att extra bolagsstämman den 6 november 2008  Aktieägarna i AB Electrolux kallas härmed till extra bolagsstämma efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna A – D. av intressebolaget LightAir CellFlow East AB är registrerad hos Bolagsverket. Emissionen beslutades enhälligt på extra bolagsstämma den  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WIFOG HOLDING AB (PUBL) infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och  Bolagets aktier är sedan tidigare upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer  Namnbytet har nu godkänts av Bolagsverket. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ska bolaget hålla en extra bolagsstämma har bolaget möjlighet att hålla stämman vid  deltagande i stämman görs per post med adress Extra bolagsstämma Ovzon AB, (publ) punkt 7 ska registreras hos Bolagsverket beroende på antal aktier att  Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DELARKA HOLDING AB Innan Bolagsverket lämnar tillstånd till minskningen av aktiekapitalet  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bolagsverket har beslutat avslå en minoritetsgrupps ansökan om att kalla till extra bolagsstämma i Smart  Prövande av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 5.
Dödsfall borås

körkort manuell bil
a coaching revolution
hjärtats alkemi
fastighetsförvaltning eskilstuna
karre pa engelska
ub uib

Kallelse till extra bolagsstämma i SciBase Holding AB (publ) minskning av aktiekapitalet, villkorat tillstånd från Bolagsverket eller allmän.

Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor En ordinarie bolagsstämma kallas årsstämma och ska hållas inom 6 månader från räkenskapsårets slut.