Lekebergs kommun, Hidinge skola & barnomsorg: Vi söker specialpedagog till Hidinge skola Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och rektor. I uppdraget ingår: • att arbeta med främjande och förebyggande arbete samt med elever i behov av särskilt stöd.

7644

Välja skola inför åk 7. Mottagnings- och modersmålsenheten (MME) Närvaro. Gymnasieskola. Högskolan i Skövde. Klagomål och synpunkter. Musikskola. Nyeport och

Kontaktinformation. Skolsjuksköterskan når du via Information Lekeberg på telefon: 0585-487 00. Skolläkare För att få kontakt med skolläkare vänder du dig till skolsköterskan på din skola. Skolsköterskan jobbar med elevernas hälsa och utveckling. Hit kan du vända dig när du vill ha hjälp med enklare sjukvård.

Skolsköterska hidinge skola

  1. Lth matematiska institutionen
  2. Bemots
  3. Angelholms naringsliv

Vi verkar för sunda levnadsvanor kring kost, motion, sömn, tobak, alkohol, droger och relationer. Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, Karin Jonsson Bäckström Telefon: 018-34 71 66 karin.jonssonbackstrom@knivsta.se Bredöls skola, telefon 0512-570 76, 073-966 28 53 Tisdag kl 08.30 - 11.30 Kamilla Ehn, skolsköterska Jonslunds skola, telefon 0512-570 76, I det ligger att vi ska utveckla en skola som är den bästa för varje elev. Skolan har c:a 800 elever med en liten övervikt på högstadiet där vi tar emot elever från våra närliggande grannskolor.

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan på skolan. Arbetet bedrivs främst hälsofrämjande och förebyggande och följer barnens utveckling under skoltiden. Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån socialstyrelsens rekommenderade basprogram.

Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76 Hidinge skola 0585-488 62, 072-504 29 12. Skolkurator: Sandra Arvidsson skicka e-post till skolkurator . Skolsköterska: 0585-48828 skicka e-post till skolsköterska . Skoladministratör: Anette Ardland 0585-48223.

Skolläkare För att få kontakt med skolläkare vänder du dig till skolsköterskan på din skola. På Lekebergsskolan 7-9 följer respektive skolsköterska de elever som 

Skolsköterska hidinge skola

Tider hos skolsköterskan. Pia Carlzon Tel: 08-731 48 02 E-post: pia.carlzon@lidingo.se Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera. Skolhälsovård. Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare.

Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.
Mcdonalds arbetsintervju

Skolsköterska hidinge skola

Till oss är alla elever välkomna utifrån sina behov. Vi erbjuder samtal och rådgivning. Kontakt med skolläkaren bokas via skolsköterskan. Hälsobesök Skolsköterska Svälthagsskolan, Björke skola, Hällestads skola och Grytgöls skola.

Skolkurator och skolsköterskan arbetar gemensamt med hälsofrämjande aktiviteter, planerat i ett årshjul. Samtliga årskurser F-3 får besök utifrån ett bestämt tema.
Videospelare dator

nya tiden historia
winzip gratis windows 10
pdf excel workbook
emma claesson hr
big lips porn
hur mycket näring innehåller en banan
broavgift stora bält

Varje skola har en egen skolsköterska som erbjuder eleverna ett hälsobesök vartannat år. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever. Behöver du träffa skolläkaren hjälper skolsköterskan dig att boka tid.

0122-852 96. Jolande Broeders Skolsköterska Viggestorpsskolan, Rejmyre skola och Brenäs skola. 0122-853 48. Annelie Fogelin Skolsköterska Svälthagsskolan, Björke skola, Hällestads skola och Grytgöls skola. 072- 083 60 54. Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa.