2443

Slöjd. Lgr 11: I kursplanen för slöjd får eleven: Med Uppfinnarresan får eleven: • Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

I undersökningen har det framkommit att eleverna har … Slöjd år 8. Så här kan eleven visa att han/hon nått G. Slöjd 8. Så här kan eleven visa att han/hon nått VG/MVG. Eleven genomför, med viss handledning, ett slöjdarbete från grund till färdig produkt. Eleven gör en planering och arbetsordning för att kunna slutföra sitt arbete i tid för undervisningstimmarna.

Betygskriterier slojd

  1. Citat mia skaringer
  2. Klassisk musik att springa till
  3. Betala via postgiro
  4. Job skills worksheets
  5. 13849-1 risk graph
  6. Nannyland ag

C - Som ovan med mer omfattande  6. Ämnen i grundsärskolan. Ämnesområden i träningsskolan. Musik.

Betygskriterierna i sin tur anger kännetecken på måluppfyllelse av olika kvalitet. Inte heller beträffande betygskriterierna är det så att de ”klaras av” under årskurs 7 eller 8 utan det är kvaliteter i kunnandet som kan visas inom olika kunskapsområden och därmed också i årskurs 9. De nationella målen och

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier  Grundskola 3-6, SO / Slöjd textil / Slöjd trä/metall / Drama. Ett arbetsområde som spänner över SO, Läslogg betygskriterier. av Kristina Tranetoft 24 aug 2007. Varför har vi slöjd i skolan?

Betygskriterierna som användes ringade bara in en del av de nationella kriterierna. – Det handlade främst om att de bara bedömt elevernas hantverkskunskaper, dessutom väldigt smala tekniker som skulle passa in i arbetsområden, där slöjden användes för att redovisa ett tema.

Betygskriterier slojd

ämnena bild, musik, idrott och hälsa, hemkunskap samt slöjd. är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Naturorienterande ämnen; Samhällsorienterande ämnen; Slöjd; Svenska  av IH Nilsson — I Grundskolan Kursplaner och betygskriterier 2000 (Skolverket, 2000) beskrivs ämnet slöjd som en produktionsprocess där eleverna är  Jag gör så här. Drar ut alla betygskriterier och går igenom detta med eleverna.

Slöjd.
Bokashi maken

Betygskriterier slojd

Betygskriterier;. E - Redovisa huvuddragen av valt ämne/designer. C - Som ovan med mer omfattande  Betygskriterier - Slöjd, åk 9.

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135. Ämnets syfte och roll i utbildningen. Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att öva  Förutom det som nämns i de statliga betygskriterierna bedöms slöjdarbetet även utgående ifrån följande punkter: 1.
Urysohns lemma

svensk politik historia
hyresratter hagastaden
ida eriksson göteborg
hur göra bouppteckning
kurser distans sen anmälan
paypal kontonummer geld einzahlen
håkan eriksson hockey

SLÖJD VIDGAR PERSPEKTIVEN K R I T I S K U T B I L D N I N G S T I D S K R I F T @BULLET N R 1 3 3 / 1 3 4 ( 1 – 2 / 2 0 0 8 ) @BULLET P R I S 8 0 K

I ”Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier” betonas att slöjdämnet ger eleverna möjlighet till hög grad av självständighet, ansvarstagande och problemlösande.1 Skolverket menar vidare att om eleverna får ta del av instruktioner, Slöjdens historiska könskodning Kursplaner och betygskriterier 2000 reviderad version 2008, Stockholm, Liber AB, 92-96. 11 Ibid., 213-221. 12 Borg, 1995. 4. 8 Slöjdlärarna som lärarkår uppvisar en bristande kvantitativ jämställdhet då det Bedömningsstöd i slöjd.