Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en nationell hand- lingsplan för ökad patientsäkerhet. Denna rapport utgör 

4527

handlingsplanen för ökad patientsäkerhet med det övergripande målet att vården ska vara god och säker – överallt och alltid så att ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.

har varit med i arbetet att ta fram den första nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. Ett uppdrag Socialstyrelsen har från regeringen. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell handlingsplan för att stärka patientsäkerheten. Handlingsplanen, som  Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet. För att stärka och samordna arbetet med patientsäkerhet har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan som vänder sig till kommuner och regioner. Socialstyrelsen har tagit fram en Handlingsplan för patientsäkerhet som nu skickats ut på bred remiss.

Handlingsplan patientsäkerhet socialstyrelsen

  1. Samtalscoach distansinstitutet
  2. Daniel defoe robinson crusoe summary
  3. We effect armband
  4. Introduktionskurs för statistikprogrammet minitab
  5. Att kreditera en faktura
  6. Iso 10218 pdf
  7. Glasserian psychology

Socialstyrelsen om patientsäkerhet; Fler länkar . Handlingsplan värmebölja. handlingsplanen är en anpassning till Region Skånes förhållanden utifrån Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som publicerats av Socialstyrelsen och följer därför medvetet samma struktur och upplägg som den nationella. Denna regionala handlingsplan har tagits fram i samverkan med berörda förvaltningar samt handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. FIGUR 1: VISION, FOKUSOMRÅDEN OCH GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PATIENTSÄKERHET I DEN NATIONELLA HANDLINGSPLANEN FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Källa: Socialstyrelsen (2020) Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020–2024.

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. Inom Region Uppsala pågår ett arbete för 

Myndigheten ska tillsammans med berörda  Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. Covid -19. Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser.

Handlingsplanen vänder sig till huvudmännen och betonar de principer och värden som kan bidra till en säker vård. Det skriver Charlotta George och Thomas Lindén, Socialstyrelsen, i denna replik på Åke Andrén-Sandbergs kritik mot myndighetens nya nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Handlingsplan patientsäkerhet socialstyrelsen

Redan 2018 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Från. Socialstyrelsen.
Obetald skatt pa bil

Handlingsplan patientsäkerhet socialstyrelsen

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, vilken ska bidra till att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet i landet.

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå.
Free a house elf sign

bra gymnasium malmö
sweden residence permit work permit
sveriges kommuner och landstings schabloner
sok pg nummer
skatteverket navet support

I dag överlämnar Socialstyrelsen slutversionen av den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet till regeringen — den första någonsin.

För att stärka patientsäkerhetsarbetet har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Handlingsplanen lyfter fram ett antal grundläggande förutsättningar för en säker vård och fem prioriterade fokusområden med ett 30-tal nationella åtgärder. Socialstyrelsen ska under 2020–2024 ansvara för samordning av insatser för genomförandet av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.