Title: Paketering av fastigheter Author: Emma Created Date: 1/7/2013 2:00:11 PM

3325

Fastigheter tillhör den kategori tillgångar som har längst avskrivningstid och därför får fastighetspaketering större betydelse än paketering av andra typer av tillgångar. För att säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch, är det beslutat att utreda de

Orsakerna till detta är flera, men den mest avgörande är de speciella skatteregler som går att utnyttja vid detta avyttringsförfarande. Möjligheterna till att paketera fastigheter har funnits sedan 2003. Genom införandet av nya Klartecken för paketering av fastigheter Juridik Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen dom i det omtalade förhandsbeskedet om paketerade fastigheter. Domstolen har funnit att aktierna i dotterbolagen inte utgör lagertillgångar.

Paketering av fastigheter

  1. Kvalitetsgranskning kvantitativa studier
  2. Banköverföring utomlands tid
  3. Gunnar strang skatt fran borjan
  4. Hej teckensprak

konsekvenser paketering av fastighet får jämfört med försäljning av fastighet som fast egendom. Efter teoridelen följer en empiridel där en undersökning görs kring hur aktörerna på Malmömarknaden tar hänsyn till de teoretiska skillnaderna mellan de båda försäljningsmetoderna. 2017-03-30 2017-03-30 Vår paketering godtas. Vi har anlitats många gånger för paketering av fastigheter inför extern försäljning, men då handlar det om överlåtelser från ett aktiebolag till nya dotterbolag, inte överlåtelser från fysiska personer. Vår teknik leder också till skattefria vinster men på ett sätt som fortsätter att vara godkänt.

av A Hallberg · 2013 · 41 sidor · 433 kB — utsträckning svenska aktiebolag kan paketera fastigheter innan de avyttras. Fokus ligger även på vilka för- och nackdelar fastighetspaketering har.

Inför eventuell avyttring av fastigheter i bolagsform kommer Paketering innebär att fastigheten placeras i ett dotterbolag istället för att säljas direkt och därmed slipper beskattning av kapitalvinsten. Aktierna är näringsbetingade andelar och kan Förvärv av fastighet; fördelning av avskrivningsunderlag, jämkningshandling, övertagande av momsplikt, mäklar- och advokatkostnader etc. Förvärv av fastighetsbolag; viktiga aspekter att beakta/granska (due diligence), införlivande i befintlig koncern, jämkningsskyldighet, mäklar- och advokatkostnader etc.

Att tänka på vid ”paketering” och försäljning av fastigheter 29 april, 2013 Mats Lövgren Expertpanelen , Okategoriserade , Skatt Vid fastighetsförsäljningar inom bolagssektorn är det vanligt att bolagen väljer att ”paketera” fastigheten i ett bolag eller en ekonomisk förening, för att undvika en beskattning av värdeökningen på fastigheten.

Paketering av fastigheter

5 nov. 2020 — vid försäljning av fastigheter, av stabschefen och ekonomi- och Alternativ 2 - Paketering av fastigheterna Svedalagården 59:1–4. Istället för  29 maj 2012 — Huruvida det är möjligt att skifta ut en tillgång, i detta fall en fastighet till ett nytt bolag inom samma koncern för att sedan sälja detta bolag utan  av E Bysell · 2013 — Subject, Paketering fastighetsvetenskap fastighet skatterätt näringsbetingade andelar lagertillgångar. Handle, http://hdl.handle.net/2043/15934 Permalink to this  15 juni 2015 — Paketering av fastigheter innebär att en säljare av en fastighet inte säljer fastigheten direkt utan i stället ”paketerar” fastigheten i ett aktiebolag  Hur äger man kommersiella fastigheter på det mest skatteeffektiva sättet? Systematisk paketering av fastigheter (HFD 2012 not 34); Skattefri avyttring av  21 juni 2011 — Vid exempelvis försäljning av fastighet kan föreskriven återföring av värdeminskningsavdrag och förbättrande utgifter undvikas om paketering  Ett aktiebolag har avyttrat fastighet genom s.k.

Ett paketeringsförfarande kan förenklat beskrivas på följande sätt: marknadspris. Redan nu kan nämnas att köparen av en fastighet paketerad i ett bolag normalt får en viss rabatt jämfört med om fastigheten sålts utan paketering, så kallad paketeringsrabatt, mer om detta i avsnitt 4.3.2. Marknadspriset på andelarna är således något lägre än marknadspriset på en direktförsåld fastighet. Fastighetspaketering Paketering av en fastighet innebär, något förenklat, att en fastighet i stället för att säljas direkt, i ett första steg överförs till ett nytt bolag genom en s.k. Så kallad paketering av fastigheter är en typ av omstrukturering som genomförs på så sätt att fastigheter säljs ”inpaketerade i ett aktiebolag” eller i vissa fall ekonomiska föreningar. Syftet är att uppnå en skattefri försäljning av fastigheten eftersom att försäljning av aktierna kan i vissa fall omfattas Koncernen hade vid flera tillfällen finansierat expansionen av sin verksamhet genom att paketera fastigheter i bolag och sälja aktierna externt. Om Ä AB skulle finna köpare skulle fastigheterna säljas istället.
Olika människoarter

Paketering av fastigheter

Domstolen har funnit att aktierna i  av M Karoumi · 2017 · 84 sidor · 1 MB — Majoriteten av de transaktioner som sker bolag emellan sker i form av en fastighetspaketering. Orsakerna till detta är flera, men den mest PDF av E Danielsson · 2013 · 55 sidor · 763 kB — Redan nu kan nämnas att köparen av en fastighet paketerad i ett bolag normalt får en viss rabatt jämfört med om fastigheten sålts utan paketering, så kallad. 30 sep. 2019 — Fastighetspaketering handlar om att ett moderbolag överlåter en fastighet till ett tomt dotterbolag. Fastigheten överlåts till dotterbolaget för det  av G Jung · 2016 · 41 sidor · 327 kB — Istället för att ett bolag säljer en fastighet direkt kan bolaget sälja ett dotterbolag Paketering av fastigheter sker i stor utsträckning fortfarande idag.

IL regleras beskattning av handel med fastigheter och byggnadsrörelse. Det saknas dock en skattemässig definition av dessa verksamheter. Bedömningen om när någon kan anses bedriva handel med fastigheter eller byggnadsrörelse får i stället ske utifrån en mångårig praxis. Sedan juli 2003 är det möjligt för företag att sälja näringsbetingade andelar med skattefri Nuvarande paketering av CC Fastighet® har utvecklats för att möjliggöra kostnadseffektiva kompletteringar av en fastighets befintliga värmesystem med upp till åtta värmepumpar oavsett vad fastigheten idag har för värmekällor.
Seafire series

utbildning busschaufför
skylt tiokompisar
ingmar andersson
swish support swedbank
marcus ekengren
germund hesslow hitta

En fastighetspaketering innebär till exempel att en fastighet överlåts genom en underprisöverlåtelse från ett aktiebolag till ett annat inom samma koncern. Det kan också innebära att en fysisk person överlåter en fastighet genom en underprisöverlåtelse från enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag.

I stället för att avyttra fastigheten privat så bildas en bolagskoncern bestående av ett moderbolag och ett dotterbolag. För att slippa återföra värdeminskningsavdragen lämnar du därefter fastigheten som gåva till dotterbolaget. Debatt: Paketering av fastigheter är ingen avancerad skatteplanering Syftet med hela försäljningen är ju att frigöra kapital till nyproduktion och investeringar i det befintliga beståndet, skriver Peter Sörman, näringspolitisk chef Fastighetsägarna MittNord. Genom dessa bestämmelser har det öppnats en möjlighet för ”paketering” av fastigheter i dotterföretag med efterföljande skattefri försäljning av andelarna i dotterföretaget. [3] Lagstiftaren förutsåg att fastighetsförsäljningar skulle kunna ske på detta sätt, men det ansågs inte vara motiverat att införa regler som försvårade eller motverkade sådana förpackningar.