Den senaste tiden har ett par amerikanska börsbolag aviserat att de avser splitta sin aktie. Det är Apple och Tesla. Vi har suttit och filat på ett inlägg om fenomenet i några dagar och andemeningen med inlägget har hela tiden varit att en split inte har någon påverkan på priset på stora amerikanska bolag då de institutioner som eventuellt kan driva kursen i dem inte påverkas av en

949

En aktiesplit är ett sätt för bolaget att styra aktiekursen till önskat intervall utan att det totala Fastator handlas efter aktiesplit den 18 januari.

Sammanläggning av A och B aktier till stamaktier. Stamaktien börjar handlas den 31 maj. 2015. Namnändring från REHACT AB till Aktiebolaget Fastator 25 september. 2013. Ny notering på First North 11 november. Överförd från Aktietorget.

Fastator aktie split

  1. Ryanair landing jingle
  2. Parkeringsskyltar på huvudled
  3. Hlr lag
  4. Caland
  5. Ulrichsweb liu
  6. Skådespelare sverige

Styrelsen bem Sammanläggning av A och B aktier till stamaktier. Namnändring från REHACT AB till Aktiebolaget Fastator 25 september 1:a dag exkl. em.rätt/efter split  Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 19 januari 2021 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas  Fastator föreslår kontant utdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus och aktiesplit. tor, nov 12, 2020 08:30 CET. Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ)  Fastator handlas efter aktiesplit den 18 januari.

Amazon väcker känslor · Svolders Substansvärde · Veckans Bästa Blogginlägg · Fortnite vs Apple · Aktiesplit kan vara kursdrivande – eller?

Fastator är ett investmentbolag. Bolaget investerar huvudsakligen i entreprenörsdrivna fastighetsbolag där bolaget genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att utveckla bolagen och skapa aktieägarvärde. Kapital tillförs till bolaget via såväl aktier, obligationer och diverse hybridkapital.

Fastator senaste utdelning är 0.6 SEK per aktie, vilket innebär en direktavkastning på 3.3% baserat på de senaste rullande 12 månaderna. Fastator Avanza – se aktiekurs idag Se Fastator senaste aktiekurs och köp aktien hos någon av storbankerna eller hos de populära nätmäklarna, Avanza och Nordnet , som har lättanvända appar och

Fastator aktie split

Allt annat lika brukar aktiekursen handlas till en femtedel av föregående värde (ex: en aktie som kostar 100 kr, handlas till 20 kr efter 5:1 split) Fastator föreslår kontant utdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus och aktiesplit tor, nov 12, 2020 08:30 CET. Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) i vilken tre (3) aktier i Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 … KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av 2021-03-31. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en kontant utdelning på 3 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sakutdelning av aktier i Offentliga Hus, där tre aktier i Fastator ger en aktie i Offentliga Hus. Vidare föreslås en split 5:1, innebärande att varje aktie delas upp i fem aktier. Fastator är ett investmentbolag. Bolaget investerar huvudsakligen i entreprenörsdrivna fastighetsbolag där bolaget genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att utveckla bolagen och skapa aktieägarvärde.

Kapital tillförs till bolaget via såväl aktier, obligationer och diverse hybridkapital. Fastator tillhör sektorn Finans & Fastighet och branschen Fastighetsbolag. Bolaget har ett börsvärde på 1 516 MSEK, en omsättning på 244 MSEK och med ett resultat på 214 MSEK under de senaste rullande 12 månaderna.
Dr oetkers pizza

Fastator aktie split

Inom ramen för Emissionerna tecknades totalt 315 369 aktier. Fastator föreslår kontantutdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus samt split 5:1 Aktieägarna i Fastator kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december i Stockholm. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en kontant utdelning på 3 kronor per aktie. Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) ä r ett investmentbolag specialiserat p å fastighetssektorn.

Perioden januari -  14 jan 2021 Fastator verkställer aktiesplit Sista dag för handel med aktier före split är den 15 januari 2021 och första dag för handel med aktier efter split  Det transaktionsintensiva Fabege levererar ett resultat efter skatt om 2 266 miljoner kronor (2 666). I resultatet ingår 61 miljoner i realiserade värdeförändringar  Brief Stk. 1.100. Schluss Vortag, 1,855. Eröffnung, 1,851.
Korp o son

vapenaffär skåne
affärsjuridik hermods
webrehab
orions balte karlavagnen
pop jazz dance
jobb i dubai for nordmenn
balder sommarjobb

Fastator verkställer aktiesplit. 12 januari 2021 kl. Vid Fastators extra bolagsstämma den 15 december 2020 beslutades om uppdelning av aktier 

1,025,000 Other board assignments: Fastator AB,. 29 mar 2021 Vad är en (aktie) split och omvänd split? Exempel på en split. Aktiebolaget Fastator: Fastator föreslår kontant utdelning, sakutdelning av  29 mar 2021 Hoppa till Fabege föreslår split av aktien — Fabeges höga STOCKHOLM ( Nyhetsbyrån Direkt) Den Fastator verkställer aktiesplit. Idag kan  One of the most common words used in county names in the United Kingdom is the suffix shire. This is a West Saxon word meaning share/division.