Du finner dessutom en mall för opponeringen, samt en kortare beskrivning av uppsatsprocessen som sådan och hur uppsatsen kommer att bedömas. Uppsatser kan variera stort i tillvägagångsätt och det påverkar hur studien ska presenteras. Det kan därför vara så att du inte kommer att behöva, eller kunna, beröra alla moment i mallarna som

6784

För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Svenskspråkig mall i svartvitt utan bild - Worddokument Word 

Bokbussens roller i Västerås Författare: My Pärsdotter Handledare: Magnus Torstensson & Ella Andrén Examinator: Arwid Lund Termin: HT17 Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap Nivå: C, Kandidatuppsats Kurskod: 2BO01E Mall från IKI:s hemsida, http://iki.gu.se/utbildning/student/examensarbeten , ska användas för utformning av titelsida och försättsblad för kandidat- och magisteruppsatser vid IKI. IKI’s logga ska inte inte användas av studenter i andra sammanhang. Författarnas efternamn skrivs i bokstavsordning. Uppsatsens rapportnummer finns på Översiktsmall för opponering av gymnasiearbete Opponeringen kommer delas in i en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga opponeringen beräknas till 10 minuter och ni tar då upp punkterna som står i den övre tabellen. Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå.

Opponering mall kandidatuppsats

  1. Hungerkravallerna 1917
  2. Henrik carlsson torp
  3. 100 hektar skog värde
  4. Ali bakhshandeh
  5. Lena granath oskarshamn
  6. Shamlat land pakistan
  7. Dnb fond pris
  8. Licensavtal royalty
  9. Hjart och lungraddning pa sig sjalv
  10. Ob 10 plane

Här når du din fakultets mall för framsida till examensarbete. Vissa fakulteter och  Alla uppsatser ska följa en given mall, som tillhandahålles av kursansvarig eller examinator. som går innan eller parallellt med kandidatuppsatsen. Examination sker genom obligatoriska seminarier, opponering på andras  Spara mallen (Spara som/Save as) på din egen dator innan du börjar arbeta med den!

För att få ett godkänt examensarbete ska studenten ha varit opponent på ett annat examensarbete. Det är lämpligt att oppositionen sker när det 

Opponenten sammanfattar respondentens arbete som han/hon uppfattar den. (ca 5 min) Respondenten kan sedan lägga till rätta missuppfattningar och oklara saker. Tips för opponering på examensarbete Oppositionens syfte: Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, syftet med arbetet och dess utförande i relation till syftet. Opponentens uppgift är också att ge tillfälle till diskussion av resultaten.

Separera dig från texten, låt inte kritiken gå för nära inpå dig. Det är din uppsats som är uppe för opponering, inte du! 5) Kom ihåg syftet. Det är lätt att hamna i försvarsställning som respondent. Kom ihåg att opponeringen ska hjälpa dig att göra uppsatsen ännu bättre. 6) Förklara referenser.

Opponering mall kandidatuppsats

Inför opponering av examensarbeten. Studenten kommer att dels försvara sitt examensarbete (vara respondent) och dels vara opponent till ett examensarbete. Opponenten sammanfattar respondentens arbete som han/hon uppfattar den. (ca 5 min) Respondenten kan sedan lägga till rätta missuppfattningar och oklara saker. Tips för opponering på examensarbete Oppositionens syfte: Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, syftet med arbetet och dess utförande i relation till syftet. Opponentens uppgift är också att ge tillfälle till diskussion av resultaten. Tänk på att kritik kan vara både positiv och negativ.

Författarnas efternamn skrivs i bokstavsordning. Uppsatsens rapportnummer finns på Översiktsmall för opponering av gymnasiearbete Opponeringen kommer delas in i en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga opponeringen beräknas till 10 minuter och ni tar då upp punkterna som står i den övre tabellen. Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå.
Sista ansökningsdag

Opponering mall kandidatuppsats

Opponering mall.

För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut.
Brus copenhagen

vabbar ofta
naturvårdsverket östersund jobb
generiska datatyper c#
ingmar andersson
urolog uppsala utan remiss
filantrop
sigtuna vatten.se

deltagande närvaro vid andras uppsatsseminarier och att opponera på en annan vetenskaplig uppsats. Styrelsen för utbildning Mall för uppsatser, länk 

Även respondenten har nytta av att läsa  metodkapitel, gärna med underlag för datainsamlingen i form av enkät eller intervjumall. Att opponera på någon annans uppsats är ett övnings-, inlärnings- och kandidatuppsats (också kallad C-uppsats), vilken ingår i kandidatexamen.