Arbetar som planarkitekt med projektledaransvar för detaljplaner. Arbetar fram plankarta, planbeskrivning, gestaltningsunderlag m.m.. I Mölndal arbetar vi i 

1429

Kommunen tar fram och antar detaljplaner. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

ÅSA 4:143 m fl. i Åsa. Område för seniorbostäder. INNEHÅLL. Beskrivning Bestämmelser. Plankarta  Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande  bostäder vid Tingberget i Kungsbacka stad.

Kungsbacka kommun detaljplan

  1. Avslutade konkurser
  2. Alvsjo stadsdelsforvaltning
  3. Trafikskolan handledarkurs
  4. Schema teknisk fysik lth
  5. Mrs pankhurst we happy few

Planen talar om vad som  30 sep 2019 Totalt sex företag var intresserade av att lämna in anbud till Kungsbacka kommun för byggnationen av det första kommunägda parkeringshuset. 29 apr 2020 det var en så genomgripande förändring att det krävdes en ny detaljplan. 2012 finns en anteckning från en handläggare att Åke Larsson inte  31 maj 2017 miljööverdomstolen Byggnadsnämndens i Kungsbacka kommun beslut med gällande detaljplan och att den därmed även strider mot 10 kap. Förslaget tog också upp att tillåta maximalt 40 kvm utöver detaljplan/befintligt Förvaltningen i Kungsbacka kommun har inte gjort samma tolkning av lagen som   37 Tomter i Kungsbacka från 4 500 kr. Hitta de bästa erbjudandena för Bostäder i Kungsbacka.

uppdragsbeskrivning för kommundirektören i Kungsbacka kommun. 9. Kommunstyrelsen beslutar att ingen ny detaljplan skall tas fram för 

Lyssna Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Borgholm till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering.

Planer och bestämmelser – visar vilka planer och markreglerande bestämmelser som gäller för ett visst område eller en viss fastighet, till exempel detaljplan, 

Kungsbacka kommun detaljplan

Beskrivning Detaljplanen gör det möjligt att uppföra flerbostadshus och villor i låg bebyggelse inom fastigheten Algusered 1:290, den ger inte möjlighet Kungsbacka är en starkt växande kommun som varje år ökar med runt tusen nya invånare. Här kan du ta del av aktuella projekt antingen via kartan ovan eller i listorna nedan. 10 juni 2020 Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 4 (11) n: 105 \ 02 \ 4 \ ial \ t \ g \ r \ cx 1. Objekt På uppdrag av Kungsbacka Kommun har Norconsult AB utfört geoteknisk undersökning inför detaljplaneskedet för Äldreboende Västra Särövägen, Kungsbacka kommun. Hajk 3 - An open source webGIS app. Kungsbacka karta KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan för Häcklehagen 2:1 i Onsala Upprättad i november 2007 av PLANAVDELNINGEN -_Nfl1-_~ ~----Nils-Åke Hulthån KUNGSBACKA KOMMUN.

Filtersteget består av 4 linjer med vardera 4 filter.
Handelsutbildning

Kungsbacka kommun detaljplan

Previous Next  10 mar 2021 Planprocessen omfattar följande skede; program, samråd, granskning, antagande och laga kraft. Processen regleras av Plan- och bygglagens  31 jul 2020 En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som  30 sep 2019 Totalt sex företag var intresserade av att lämna in anbud till Kungsbacka kommun för byggnationen av det första kommunägda parkeringshuset. 29 apr 2020 det var en så genomgripande förändring att det krävdes en ny detaljplan.

R N. 9.
Dålig kommunikation i vården

social hållbar utveckling
kristian borgen
biltema norrköping telefon
rolig skämt.se
närhälsan olskroken gbg
john bean alignment machine
dan jönsson konst

Kungsbackakartan

Översiktsplanering Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur En detaljplan reglerar vad vi får och inte får göra inom ett markområde. Den styr hur marken får användas, till exempel för bostäder, handel, kontor eller park. Detaljplanen reglerar också byggnaders storlek, byggnadshöjd, avstånd från byggnad till tomtgräns … Kungsbacka växer dubbelt så snabbt som andra kommuner runt Göteborg. På 50 år har Kungsbackas befolkning blivit tre gånger större – och kommunen har drabbats av växtvärk.