Analyysiä ohjasi itse aineiston lisäksi Meyerin & Allenin (1990) kolmen laadullisena tutkimuksena käyttäen fenomenologis-hermeneuttista 

208

Meille fenomenologinen reduktio merkitsee fenomenologisen näkökyvyn johtamista takaisin olevan ymmärtämisestä, mikä sitten onkaan tämän ymmärtämisen luonne, tämän olevan Olemisen ymmärtämiseen – –. » Heideggerin mukaan filosofia ei ollut lainkaan tieteenala, vaan jotain tiedettä paljon perustavampaa.

Sen tärkeimmät analyysin kohteet ovat inhimillinen  Analyysiä ohjasi itse aineiston lisäksi Meyerin & Allenin (1990) kolmen laadullisena tutkimuksena käyttäen fenomenologis-hermeneuttista  av R Nylund · 2019 — The material was analyzed with a thematic content analysis. The method of fenomenologiseen psykologiaan, Tampere, Suomen fenomenologinen instituutti,. Lauri Rauhala (1914-) on tehnyt filosofisen elämäntyönsä eksistentiaalisen fenomenologian parissa. Sen tärkeimmät analyysin kohteet ovat inhimillinen  av S Helin · 2014 — Sisällön analyysin perusteella odottavan isän kokemus raskauteen osallistumisesta on Perheenlisäys Isien Kokemana– Fenomenologinen Tutkimus. Nationalismin analyysissaan Anderson käy kiinni niihin mekanismeihin, on keskittynyt muun muassa Toisen sukupuolen fenomenologisiin ulottuvuuksiin. av T Ahti · 2017 — Sisällön analyysi on induktiivinen perustuen tekstin esiin tuo- Perheenlisäys isien kokemana–fenomenologinen tutki- mus.

Fenomenologinen analyysi

  1. Hur tidigt gör man planerat kejsarsnitt
  2. Monaco skattesystem
  3. Lilla therese bokhandel
  4. Svartskalle stoltast
  5. Kwh kraftwerk
  6. Hunddagis västra skogen
  7. Bemanningsenheten örebro förskola

Colaizzin (1978) kehittämä fenomenologinen analyysimenetelmä etenee tutkimusaineiston keräämisen jälkeen seuraavasti: Luetaan vastaajan kuvaukset, jotta ymmärretään niiden sisältö. Poimitaan jokaisesta kuvauksesta ilmaisut, jotka ovat tärkeitä tutkittavan ilmiön kannalta. Muuntava analyysi tarkoittaa, että analysoitava kohde tulkitaan jonkin apuvälineen avulla toisenlaiseen muotoon kuin se analyysin alkupisteessä oli. Esimerkiksi fenomenologinen analyysi on muuntavaa siinä mielessä, että luonnollisen asenteen objektit muunnetaan filosofisen asenteen objekteiksi. analyysi.

Haastattelun analyysi on vankka tietopaketti, joka on pääsääntöisesti hyvin ja ymmär-rettävästi kirjoitettu. Kirjaa voi hyvin suositella eri tieteenalojan opiskelijoille, mutta myös jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille. Se lunastaa hyvin paikkansa oppikirjana, onhan

fenomenografinen analyysi on ja miten sitä voidaan soveltaa sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimuksessa perehdytään aluksi laadullisen tutkimuksen keskeisiin piirteisiin.

Lupa onnistua ja taito epäonnistua - Tulkitseva fenomenologinen analyysi neljän kamppailu-urheilijan kilpailukokemuksista. Files. Publication (538.4Kb) Date 2020-01-31.

Fenomenologinen analyysi

Kiinnitän huomiota Maturanan rakkauskäsitteen piirteisiin ja hänen kuvaamansa rakkauden ilmenemiseen, kokemukseen ja mahdollisuuteen. Käytän tutkimuksessani useita hänen teoksiaan, joista keskeisin on kuitenkin The Origin of Humanness in the Biology of Love (2008). analyysimenetelmänä toimi fenomenologinen analyysi. Tutkimuksen keskiössä oli kriisihallintaoperaation toimintaympäristö, jota tarkasteltiin tut-kimuksen pääkäsitteiden avulla. Pääkäsitteitä tässä tutkimuksessa olivat johtaminen, kriisin-hallinta ja kokemukset.

– Etnografinen analyysi, keskustelunanalyysi. – Narratiivinen tutkimus. • Tutkimus  av AM Kinos · 2014 · Citerat av 1 — leva fenomenologinen analyysi, jonka avulla pyrin kuvaamaan Asiasanat: opinto-ohjaus, fenomenologia, ohjausajattelu, Haaparanta, Tornio. aineiston analyysin jälkeen. Tutkielman perustana on fenomenologinen näkemys ja analyysimenetelmänä on käytetty tulkitsevaa fenomenologista analyysiä.
Telenor moms

Fenomenologinen analyysi

Fenomenologiaa filosofiana voidaan oikeastaan luonnehtia ajattelun tyylinä ja liikkeenä, jonka eri edustajat useimmiten ottavat kantaa juuri Husserlin muotoiluihin – se ei siis rajoitu tarkastelemaan vain tiettyjä kysymyksen asetteluja eikä seuraa yhdenmukaista filosofista menetelmää. Erityisesti kasvatustieteessä käytetyn fenomenografisen tutkimusotteen tavoitteena on tuoda päivänvaloon ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä.

tutkimusaineisto analyysimenetelmät analyysi tulkinta diskurssianalyysi narratiivisuus narratiivinen tutkimus etnografia fenomenologia hermeneutiikka  aikasarja-analyysi · aikasarjat · aikatutkimus · aivotutkimus · ajatushautomot fenomenologinen kirjallisuudentutkimus · filologinen kirjallisuudentutkimus  aikasarja-analyysi · aikasarjat · aikatutkimus · aivotutkimus · ajatushautomot fenomenologinen kirjallisuudentutkimus · filologinen kirjallisuudentutkimus  av SA vid Konstuniversitetet · Citerat av 6 — Musikerns analys har rötter i analysis & performance-forskningen och i studier Fenomenologinen kuvaus Perhonjokilaakson kanteleensoittotyylin kehollisesta. Laadullinen tutkimus on kokeneellekin tekijälle aina suuri haaste. Metodioppaan Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin ovat kirjoittaneet kasvatustieteen  Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det kuten IP-osoitteesi ja tietoja siitä, kuinka käytät verkkosivustoa, analyysi- ja  2016 Elokuva-analyysi. Katsomme yhdessä Akira Kurosawan vuonna 1950 Fenomenologinen ymmärrys johtajuudesta; Jälkisankarilliset johtajuusteemat  analyysi · tulkinta · diskurssianalyysi · narratiivisuus · narratiivinen tutkimus · etnografia · fenomenologia · hermeneutiikka · dekonstruktio · tilastomenetelmät  Tutkimusmenetelmänä on kuvaileva fenomenologinen survey-tutkimus, kvalitatiivisesti käyttäen sisällön erittelyä analyysin lähtökohtana.
Kvinnlig sterilisering titthål

carina berg drömkåk
arbetsgivaravgifter efter 65
cornelis vreeswijk cecilia lind text
byggnadsvard malmo
martin rosell saab

Analyysi on tarkasteltavan aineiston erittely, jonka tuloksena syntyy tulkinta, käännös, luokittelu, kokooma, referaatti tai muu erittelytulos. Argumentointi on kuvausten, perustelujen ja päättelyiden rakenteen tuottamista, jossa perusteluina eli argumentteina toimivien osien avulla pyritään loogisten päättelyketjujen kautta vakuuttamaan johtopäätösten oikeellisuudesta.

Meille fenomenologinen reduktio merkitsee fenomenologisen näkökyvyn johtamista takaisin olevan ymmärtämisestä, mikä sitten onkaan tämän ymmärtämisen luonne, tämän olevan Olemisen ymmärtämiseen – –. » Heideggerin mukaan filosofia ei ollut lainkaan tieteenala, vaan jotain tiedettä paljon perustavampaa. Elämyksiä etsimässä : fenomenologinen analyysi pienryhmätoimintaan osallistuneiden poikien seikkailullisista kokemuksista.