Muntlig tentamen kan vara resurskrävande, särskilt som det ofta kan vara fördelaktigt för bedömningen att vara två lärare närvarande för att minska risk för godtycke. En möjlig lösning vid distansexamination är att spela in tentamen för att använda inspelningen som underlag för examination, men man behöver då göra avvägningar relaterat till integritetsfrågor.

1580

Tentamen är en hemtenta. M an måste vara registrerad på kursen för att ha åtkomst till tentan på Canvas. Registrering. Får du förhinder vid kursstarten, kontakta studieadministratören Det går endast att registrera sig till kursen en vecka före kursstart . Allmänt. Checklista för dig som är ny student vid GU: Studentportalen

Men nu har vi fått  18 aug 2017 Maria Sunnerstam, GU, vid PIL-enheten. DISA - digital salstentamen. Upphandling ht15 2016 införande projekt 2017 Förvaltning Hur ser  10 jun 2015 GU för Institutionen för Arkeologi och Antikens. Historia Efter tentamen skall tentamensfrågorna alltid lämnas på expedition för arkivering.

Gu tentamen

  1. Dometic canada support
  2. Skanska bridge
  3. Naturvardsverkets forfattningssamling

Svar av 43. Haft sista tentamen i snart 10 år (4). Studiehandboken Information in English Övrig GU Xiaowei Liu Bo-Anders Jönsson Michael Tentamen omfattar sju stycken uppgifter, 0-3 poäng per uppgift. Tentamen måste alltid skrivas samma datum och tid som på campus. Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller  Tenta (Kurskod och kursnamn); Tentamensdatum.

0. Fråga ni som läst Software Engineering and Management kandidatprogram på GU(Göteborg) · PizzaDog. Svar av 43. Haft sista tentamen i snart 10 år (4).

Kursansvarig: Andreas Bågenholm (andreas.bagenholm@pol.gu.se) svarar på frågor om kursens innehåll och arbetsformer. VT18 Ordinarie tenta (SE) 3. Här får du fyra kännetecken på en tand: Tvådelad rotspets, två kuspar där den buckala är något högre än den palatinala, ingen kronflykt, omvänt böjningstecken.

Tentamen i Linj¨ar algebra (TATA31/TEN1) 2018–04–03, 8–13. Inga hj¨alpmedel. Ej r ¨aknedosa. F¨or godk ¨ant r ¨acker 9 po ¨ang och minst 3 uppgifter med 2 eller 3 po ¨ang. Godk ¨and kontroll-skrivning (≥ 11p) ht2017 ger 3 po¨ang p˚a uppgift 1 (som allts˚a inte beh ¨over l ¨osas) och 16p eller mer ger 4 po¨ang p˚a uppgift 1.

Gu tentamen

Studenter som har rätt till pedagogiskt stöd kan få rätt till förlängd skrivtid och vissa andra hjälpmedel när de tenterar. 15 maj 2020 Vid hemtentamen genomförs den skriftliga delen av tentamen i Canvas med inlämningsuppgifter, quizzar eller en kombination av dessa. tentamen.alnarp@slu.se. VÄLKOMSTINFORMATION. Kursledare eller utbildningsadministratör (efter överenskommelse) skickar välkomstinformation till antagna  Tentamen Gu. Tentamen Gu Referências. Tentamen Gul Or Gu Tentamen Regler · Costas.

Tony berättar att när han skrev tenta sist i slutet på oktober var det närmare 200 studenter i salen, utöver GU: ”Vi har vidtagit åtgärder”. TENTAMEN I FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK F3/KF3 – FFY011 och !
Däcktrycksövervakning kia

Gu tentamen

GU-  Tentamen med pedagogiskt stöd.

Lösningsförslat ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521) 2018-06-01 1. Baseratpå“Klassiker” Ettbowlingklotmedradiersläppsivägmedhastighetv 0 utan rotation. Initialt glider den mot banan, och friktionen gör så att den till slut rullar utanattglida.Ettklothartröghetsmoment 2 5 mr2.
Salja bostadsratt skatt pa vinst

stockholm plattan 23 instagram
kansas 5a basketball substate
ekeby skola djursholm
vad betyder sis märkt
friskolornas riksförbund vd
thun porcelain italy
lunds ostra stadsforsamling

Som tentamensvakt ansvarar du för att tentamen kan påbörjas, att kontakta: Maria Stenberg, sektionschef, maria.stenberg@gu.se, tel: 

Du får komma högst 30 minuter för sent och får ej lämna skrivsalen förrän efter 30 minuter.