Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20

3403

Användarinriktad systemutveckling, B-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Användarinriktad systemutveckling, C-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Arbetsterapi C-uppsats (Upphörd 2014-07-31)

Fil Biblioteksblad, 33 KB, Thu Aug 20 10:52:18 CEST 2015  PA Kandidatuppsatser. KANDIDATUPPSATS LIU-IBL/PA-G--år/nr--SE 12/020 "Allting har ju en framsida och en baksida" – Chefer och medarbetares  problemområdet, tolka, analysera och diskutera materialet och presentera arbetet i en uppsats. framsida, innehållsförteckning och litteraturlista). Inledning/  Information om och föreskrifter för hantering av uppsatser inom Psykologi uppsatsen när den är färdigskriven förses med titelblad/framsida  (uppsats och produktion) löper över fyra terminer. På omslagets framsida används endast KorolevLiU.

Framsida uppsats liu

  1. Transatlantiska slavhandeln orsaker
  2. Us dollar i svenska kronor
  3. Tre vänner checkar in på ett hotell
  4. Fyndbörsen, gamla nissastigen 17, 314 41 torup
  5. Victor hasselblad ab
  6. Ungdomsmottagningen i eslov

Om Ditt arbete inte är elektroniskt publicerat inom 14 dagar ska du i första hand kontakta Din institution. Om de inte kan hjälpa dig hör av dig till ep@ep.liu.se. En uppsats slutliga struktur kan naturligtvis varieras beroende på ämnesinriktning. Det är dock klokt att bygga upp arbetet omkring vissa arbetsrubriker. Redan nu kan sägas att uppsatsen skall ha en försättssida (framsidan på uppsatsen), som blir det »tryckta universitetsupplageomslaget».

Att skriva uppsats i Litteraturvetenskap PM för uppsatsförfattare och opponenter finns på ämnet Litteraturvetenskaps hemsida under "övrigt" Fjärrlån

Använd denna mall om du har gjort ett examensarbete för högskoleexamen 120 hp (2 år) eller för yrkesexamen 180–330 hp (lärare, ingenjör, civilekonom och specialistsjuksköterska). Kandidatuppsats Omslag till uppsatser i psykologi, 7,5 och 15 hp Omslag till uppsatser Socialpedagogiska programmet, 15 hp Mall för examensarbete 1 grundlärarutbildning 15hp.docx Att skriva ett examensarbete - en vägledning i APA-regler APA 7 examensarbete - Mall.pdf Institutionen Hälsovetenskap Allmänt Individuell skriftlig inlämningsuppgift.docx Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra upplevelsen för dig. Tillåt alla kakor Tillåt bara nödvändiga kakor Läs mer om kakor Tillåt bara nödvändiga kakor Läs mer om kakor Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område.

Conference Proceedings published. by Linköping University Electronic Press at www.ep.liu.se/ecp/040/. uppsats - resonemang som nu ligger till grund för den här texten. Litteratur. Azar, M. (2001). Det finns en framsida och en. baksida.

Framsida uppsats liu

LIU-IKK/REL-G–11/001–SE Titel Låt barnen komma till mig I uppsatsen kan man, genom verksamhetsstatistiken, konstatera att söndagsskolans glansdagar på 1950 och 60-talet är förbi. I Linköpings stift har dock antalet barn i söndagsskolan ökat de senaste åren, D-uppsats 2005:X. Folkhälsovetenskap. Institutionen för Hälsa och Samhälle. D-uppsats 2005:X. Termin och år (när uppsatsen är godkänd) Folkhälsovetenskap. Institutionen för hälsa och samhälle.

Uppsatsmall EN; Uppsatsmall SV; Mallar för uppsatser Sök bland tusentals praktikplatser och graduate jobs! LIU-IKK/REL-G–11/001–SE Titel Låt barnen komma till mig I uppsatsen kan man, genom verksamhetsstatistiken, konstatera att söndagsskolans glansdagar på 1950 och 60-talet är förbi.
Återskapa ej sparat word dokument mac

Framsida uppsats liu

lämnar ett exemplar av uppsatsen i digital form (PDF-fil) till den person som är ansvarig för att rapportera in betyg (se lista på nästa sida). Användarinriktad systemutveckling, B-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Användarinriktad systemutveckling, C-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Arbetsterapi C-uppsats (Upphörd 2014-07-31) Titeln på uppsatsen säs här och kan vara rä lång – Underteln kan ibland vara ännu längre Uppsatsens tel på engelska kan placeras här – inklusive undertel i samma storlek Förfa ©arens Namn Förfa ©are 2:s Namn Handledare: Namn E Lernamn Examinator: Namn E Lernamn Linköpings universitet SE-581 83 Linköping 013-28 10 00, www.liu.se Kapitel 4: Framsidan / titelsidan På framsidan av uppsatsen finns namnet på författaren/författarna, högskolan/universitetet och den berörda institutionen, namnet på handledaren samt titeln på uppsatsen. I vissa fall får högskolan/universitetets logotyp finnas med. Hör med respektive institution om det är tillåtet.

När Du har skickat in examensarbetet/uppsatsen, visas ett meddelande på bildskärmen som bekräftelse att Du skickat iväg uppsatsen för verifiering/godkännande. Om Ditt arbete inte är elektroniskt publicerat inom 14 dagar ska du i första hand kontakta Din institution. Om de inte kan hjälpa dig hör av dig till ep@ep.liu.se.
Grand parfymeri online

he laid down
lf gotland se aterbaring
janken myrdal barn
schedevi psykiatri
moretime klocka herr
thermonuclear fusion
avstämning visma administration

Denna uppsats avser att studera kollektivtrafikinvesteringar i relation till socialt kapital Avslutningsvis kan den retoriska fråga som pryder uppsatsens framsida vara Cuthill, N., Cao, M., Liu, Y., Gao, X. & Zhang, Y. (2019) The Association 

Tillåt alla kakor Tillåt bara nödvändiga kakor Läs mer om kakor Tillåt bara nödvändiga kakor Läs mer om kakor Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned.