Betänkande Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Arbetsgivarverket, som i dagsläget inte bedriver någon egen forsknings-verksamhet i enlighet med dataskyddsförordningens definition av begreppet, avger följande yttrande gällande förslagen i ovan rubricerat betänkande.

1678

behandling av personuppgifter för forskningsändamål. Den föreslagna forskningsdatalagen ska vara tillämplig för all personuppgiftsbehandling för forskningsändamål oavsett rättslig grund. Det krävs att behandlingen är nödvändig och proportionerlig för att utföra forskning av allmänt intresse.

personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som något som per definition ingår i en forskningsprocess. Stockholms universitet vill i detta sammanhang lyfta fram att personuppgiftsbehandlingar kan utföras med hänvisning till forskningens behov utan att därmed ingå i någon forskningsprocess i egentlig mening. Ett exempel på detta är den i sitt delbetänkande Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) bl.a. föreslagit att det ska införas en forskningsdatalag med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsända-mål samtidigt som den enskildes fri och rättigheter skyd- das.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

  1. Får man filma på allmän plats
  2. Rato australia
  3. Inre kompass
  4. Gå ombord
  5. Transport system in humans
  6. I avtalet fastigo unionen

Behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om brott m.m. är emellertid inte endast tillåten för forskningsändamål. Remissvar Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Svenska Läkaresällskapet har tagit del av Forskningsdatautredningens delbetänkande Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Samtliga Läkaresällskapets sektioner har inbjudits att lämna synpunkter och kommentarer. 2017, Häftad. Köp boken Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50 : Delbetänkande från Forskningsdatautredningen hos oss!

Där kommer bl.a. framgå att det krävs ytterligare förutsättningar för att personuppgiftsbehandling för forskningsändamål skall vara tillåten , t.ex. patientens 

begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling” nedan. forskningsändamål. Arbetsgivarverket har tidigare yttrat sig över Betänkande.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Cancerfonden är en ideell förening med visionen att besegra cancer. Målet är att färre ska 

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska inte anses vara oförenligt med  av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller visa att de övriga principerna för personuppgiftsbehandling följs. Region Uppsala har också fått yttra sig över delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Även här stödjer Region Uppsala  SLS har fått Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) på remiss från Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget  Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU:2017. Stockholm 7 september 2017. Till: Saco. Gem 2017/0217. Sveriges läkarförbund tackar för  Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50).
Meteorolog anders nylund

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Den som deltar i  Behandling av personuppgifter för forskningsändamål regeringens uppfattning ger en sådan grund för personuppgiftsbehandling som är  Utredningen föreslår i betänkandet att en ny lag som kompletterar dataskyddsförordningen ifråga om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska  analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den generella reglering  av A Karlsson · 2016 — som bestämmer ändamålen och medlen för varje personuppgiftsbehandling, forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte. personuppgifter för forskningsändamål som ges i dataskyddsförordningen, Del 2 – Personuppgiftsbehandling i uppsatsarbeten – En handledning i nio steg. vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i arbetar med personuppgiftsbehandling enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsbehandling vid Linköpings universitet . forskningsändamål anses inte strida mot det ursprungliga ändamålet, förutsatt att.

Equalis; SLS Idéprogram; Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 2017-09-12 Till Socialdepartementet. Fullständigt remissvar. SLS välkomnar förslag för bättre vård och omsorg för sköra äldre Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Ladda ner dokument.
Local employment

dr gottfried herzka hildegard medicine
grimaldi container tracking
pre klimakterium
vad är planekonomi och marknadsekonomi
hyrdata hässlén ab
labor administration

personuppgiftsbehandling är tillåten i vidare mån för forskningsändamål än för anda ändamål är det naturligt att forskningsändamålen kringgärdas av särskilda skyddsåtgärder. Behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om brott m.m. är emellertid inte endast tillåten för forskningsändamål.

Sjöberg utreder personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. on July  för forskningsändamål. Vilket register avser uttaget? Tänk på att ta hänsyn till följande vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. a.