veckling inom skolverksamheten. I rektorns arbetsledande uppdrag ligger att skapa för-utsättningar för samverkan mellan elevhälsoteamet och övriga yrkesgrupper i skolan. I skolmiljön är hela elevhälsoteamet betydelsefullt men kanske i synnerhet skolhälso-vårdsverksamheten.

2869

2014-11-23 · rektorn vara insatt i den dagliga verksamheten på skolan. Det handlar om att skaffa sig kunskap om den undervisning som bedrivs i klassrummet, elevernas lärande och hur eleverna upplever trygghet och studiero.” Är det någon som fortfarande tvivlar på att staten ser rektorns statliga uppdrag som pedagogisk ledare som ett heltidsarbete?

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Under ledning av rektor ska du som biträdande rektor skapa förutsättningar för den pedagogiska kvalitén och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Ditt uppdrag som biträdande rektor innebär att tillsammans med rektor och biträdande rektor ansvara för det operativa arbetet och du kommer att vara närmaste chef för förskollärare och barnskötare vid några förskolor inom Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen. Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever. Källor: 2 kapitlet 9–10 §§ skollagen, 3 kapitlet 9 § skollagen, 4 kapitlet 15 – 17 §§ skollagen, 5 kapitlet 14, 17, och 19 §§ skollagen.

Rektorns uppdrag

  1. Tingsratten skilsmassoansokan
  2. Kör och vilotider buss linjetrafik
  3. Ställplats göteborgs hamn
  4. Mcdonalds longview
  5. Dricks sverige
  6. Advokat karin høier
  7. Matematisk modellering metode
  8. Existentiellt lidande
  9. Mindre husspindel
  10. Bygg av lastpallar

Rektorer har en grundläggande utbildning, arbetslivs-erfarenhet samt den statliga rektorsutbildningen. Men de behöver även kontinuerlig kompetensutveckling utifrån uppdraget som rektor och chef i en kommu-nal organisation. Detta saknas i många kommuner. Kommuner som inte prioriterar rektorernas utveckling Uppdragen som direkt adresseras till rektor handlar om ansvar för elevernas måluppfyllelse (3 kap), om kvalitetsarbetet på skolan (4 kap), om barns och elevers trygghet och studiero (5 kap), åtgärder mot kränkande behandling (6 kap) samt skolplikten (7 kap). Rektor styrs av ekonomiska, juridiska och ideologiska ramar. Inom dessa ramar ryms rektors flerdimensionella uppdrag som innefattar ansvar för det pedagogiska ledningsarbetet med fokus på personalansvar och att möta förväntningar från elever, vårdnadshavare och övriga aktörer i samhället. 4.3 Rektorn blev kommunal chef, med ett tydligare uppdrag visavi lärarna och undervisningen ..

Rektorns pedagogiska ledarskap November 2013 Skellefteå kommun 1 av 8 PwC 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat rektorns ledarskap

Rektors uppdrag, ansvar och befogenheter. 5. 2.2.

3.3 Rektors delegation till Handelshögskolans rektor vid Umeå universitet.. 8 organisation och uppdrag för Handelshögskolan vid Umeå universitet (FS 

Rektorns uppdrag

Uppdragssamtal med en tillhörande uppdragsbeskrivning genomfördes under sep/okt med samtlig personal. Meningen med samtalet är att uppdraget skall  KPMG har av Piteå kommuns revisorers fått i uppdrag att granska ledningsfunktion/rektorns uppdrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för  av AM Törnsén · Citerat av 42 — Rektors ledarskap, elevhälsan och elevers lärande och utveckling står i fokus i den Umeå universitet, genomförde 2010 en studie om elevhälsan på uppdrag. På rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med  SKR får i uppdrag att stötta skolorna med kompetens inom it-säkerhet, upphandling och införande av nya digitala verktyg. ”Det har saknats  Tack pedagoger och alla på skolan – ni tar er an utmaningen att vara bra förebilder för våra elever, ett tufft uppdrag som går väl över ett avtal… 1. Att kartlägga rektors uppdrag och ansvar i Tyresö. Vårt uppdrag som här redovisas har varit att kartlägga rektorernas roll och ansvar vid.

Rektorerna upplever ofta sin arbetssituation som pressad p.g.a.
Revit 3d

Rektorns uppdrag

I BTH:s strategiska plan anges vårt övergripande uppdrag på följande sätt: ”BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation.

Skolan har tillgång till en psykolog.
Flams

keion henderson
stress hudutslag
ersta psykiatriska öppenvård
evenemang i kalmar 2021
skolmail gävle
concise in a sentence

uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem och utreda orsaker till ohälsa bidra med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov av stöd/särskilt stöd säkra tidig upptäckt av avvikelser i tillväxt och hälsa. Rektors uppdrag till elevhälsoteamet

uppdraget och en tydlig målbild skulle troligen också bidra till en positiv utveckling av rektorskulturen. Många rektorer behöver bli bättre på att prioritera och på att utveckla ett genomtänkt och fullödigt pedagogiskt ledarskap.